Έχετε περιστέρια που κουρνιάζουν στα περβάζια σας;

Αποτελούν για εσάς μία μόνιμη πηγή βρωμιάς με τα περιττώματά τους;

Ζητήστε την βοήθειά μας και θα απαλλαγείτε μια για πάντα από την παρουσία τους.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας θα εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους απώθησης πτηνών ανάλογα με την περίπτωση.

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με την απώθηση πτηνών είναι οι εξής:

Καθαρισμός περιττωμάτων

Καθαρισμός περιττωμάτων με χρήση ειδικών εργαλείων
και καθαριστικών. Απομακρύνουμε από οποιοδήποτε μέρος περιττώματα πουλιών.

Αποκλεισμός ενός χώρου

Μπορούμε να απωθήσουμε και να αποκλείσουμε ένα χώρο από τα πουλιά με διάφορα υλικά και τεχνικές όπως είναι η χρήση διχτυών, η χρήση ακίδων και η χρήση ειδικού τζελ εκφοβισμού.

Επιλέγουμε πάντα τον πιο αποτελεσματική και οικονομική λύση για την περίπτωσή σας.