Έχετε περιστέρια που κουρνιάζουν στα περβάζια σας;

Αποτελούν για εσάς μία μόνιμη πηγή βρωμιάς με τα περιττώματά τους;

Ζητήστε την βοήθειά μας και θα απαλλαγείτε μια για πάντα από την παρουσία τους.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας θα εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους απώθησης πτηνών ανάλογα με την περίπτωση.

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με την απώθηση πτηνών είναι οι εξής:

Επιλέγουμε πάντα τον πιο αποτελεσματική και οικονομική λύση για την περίπτωσή σας.