Σε πολλούς χώρους και ειδικότερα σε υπόγεια και αποθήκες υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες είτε από παραμέληση αυτών των χώρων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων από μικροοργανισμούς γίνεται  χρήση απολυμαντικών μικροβιοκτόνων.

Για την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων από μικροοργανισμούς γίνεται  χρήση απολυμαντικών μικροβιοκτόνων.

Ειδικότερα:

  • Γίνεται η εφαρμογή αυτών με την χρήση της μεθόδου ψυχρής εκνέφωσης ή μέσω ψεκασμού χαμηλής πίεσης ανάλογα με την έκταση του χώρου εφαρμογής. Γίνεται ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το συγκεκριμένο σκεύασμα.
  • Η απολύμανση στους ανωτέρω χώρους πραγματοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή απεντόμωσης, όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.
  • Το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ, με ευρύ φάσμα δράσης κατά ιών (ιός ηπατίτιδας, AIDS/HIV), βακτηρίων , μυκήτων και σε καμία περίπτωση δεν φέρει υπολειμματική δράση και αθροιστικές ιδιότητες.
  • Τα σκευάσματα αυτά επίσης δεν είναι ερεθιστικά σε βλεννογόνους και στο αναπνευστικό κατά την χρήση τους και εξασφαλίζουν άριστο καθαρισμό και απορρύπανση.