Μπορεί να έχετε απαλλαγεί από τα παράσιτα αλλά ο κίνδυνος μπορεί να υπάρχει ακόμα στο σπίτι σας.

Τα παράσιτα αφήνουν περιττώματα στους χώρους που δραστηριοποιούνται και μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για την υγεία σας.

Η εταιρεία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στον καθαρισμό και απολύμανση χώρων παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών
που ακολουθούν τις εφαρμογές ελέγχου παρασίτων:

  • Καθαρισμός και απολύμανση ύστερα από μυοκτονία.
    Γίνεται βαθύς καθαρισμός περιττωμάτων, ούρων  και νεκρών τρωκτικών σε ευαίσθητες περιοχές
    όπως είναι τα στρώματα και τα σαλόνια.
  • Καθαρισμός και απολύμανση σε χώρους που δραστηριοποιούνται αδέσποτα ζώα.
  • Καθαρισμός και απολύμανση περιττωμάτων πτηνών.
  • Καθαρισμός και απολύμανση ύστερα από απεντόμωση για κοριούς ή κατσαρίδες.