10847641_10153153106449048_2896244309955320386_o

Είδη παρασίτων πουεντοπίζονται σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων


Σε χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου παρασίτων.

Επίσης γίνεται κατανοητό ότι η διαχείριση των παρασίτων σε τέτοια ευαίσθητα περιβάλλοντα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία και να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις σε ότι αφορά  την ασφάλεια των τροφίμων.

Για τον καλύτερο έλεγχο των παρασίτων με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες  ενός χώρου παραγωγής τροφίμων, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM).

Η εταιρεία μας εφαρμόζει με επιτυχία το πρόγραμμα ipmentomecta  προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ipmentomecta

Για να εφαρμοστεί με επιτυχία το ipmentomecta θα πρέπει ο πελάτης να κατανοήσει τους στόχους και τις αρχές του προγράμματος σε συνεργασία μαζί μας.

Η συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε  τους κινδύνους από τα παράσιτα ακολουθώντας τα 4 πεδία ενεργειών  που θα αναλυθούν παρακάτω.

Προσαρμοσμένες λύσεις:

Στην entomecta είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα ipmentomecta σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πορισμάτων και συστάσεων, εκπαίδευση των εργαζομένων της επιχείρησης  πάνω  στην αντιμετώπιση των παρασίτων, και τη συνεχή αξιολόγηση του προγράμματος το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Εμπειρία σε προγράμματα IPM:

Οι πολλές εφαρμογές του προγράμματος ipmentomecta, μας έδωσαν την εμπειρία και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις ενός νέου πελάτη. Με σεβασμό στις αρχές του IPM και με μείωση των κινδύνων εξυπηρετούμε από ένα μικρό επαγγελματικό χώρο παραγωγής τροφίμων μέχρι μία μεγάλη βιομηχανία τροφίμων.

Καλύτεροι Τεχνικοί, καλύτερη εξυπηρέτηση

Στην entomecta δημιουργήσαμε μία κουλτούρα που κινείται γύρω από την άρτια συμπεριφορά και εξυπηρέτηση των τεχνικών μας. Οι τεχνικοί μας έχουν περάσει από απαιτητικές δοκιμασίες πάνω στη σωστή εφαρμογή προγραμμάτων IPM και κινούνται αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια των κανόνων που τους υποδείχθηκαν.

Ηλεκτρονική τήρηση αρχείων σε πραγματικό χρόνο

Οι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν φορητό λογισμικό σύστημα για την επί τόπου καταγραφή των ευρημάτων. Έτσι γίνεται η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο χωρίς να παραλείπονται σημαντικές παρατηρήσεις που μπορεί να κοστίσουν στη σωστή και μεθοδική αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών. Παράλληλα, αμέσως μετά το τέλος των εργασιών αποστέλλεται αυτόματα και ηλεκτρονικά στον πελάτη μία αναλυτική έκθεση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνει από μεριάς του.

Επίσης έχει τη δυνατότητα, ύστερα από τη χορήγηση κωδικών, να έχει 24ωρη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει όλες τις εφαρμογές που έγιναν έως εκείνη τη στιγμή στους χώρους του.

Στόχοι του προγράμματος ipmentomecta

 • Να δίνει λύσεις προσαρμοσμένες πάνω στις ειδικές ανάγκες του πελάτη
 • Να μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων, ειδικά σε ευαίσθητους χώρους παραγωγής τροφίμων.
 • Να δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες στον πελάτη μέσω των εκθέσεων, που βοηθούν στη σωστή τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων.

Οφέλη του προγράμματος ipmentomecta

 • Τακτική επικοινωνία με τον πελάτη, και μέσω των ηλεκτρονικών εκθέσεων, με αποτέλεσμα την άριστη αντιμετώπιση ακόμη και των έκτακτων προβλημάτων
 • Εξειδικευμένοι τεχνικοί εφαρμόζουν τεχνικές βασισμένες πάνω σε κανόνες και όχι πάνω στην ασύστολη χρήση χημικών σκευασμάτων.
 • Γίνεται χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εξοπλισμού.
 • Δίνεται βαρύτητα στον αποκλεισμό των παρασίτων και στην καλή σφράγιση του χώρου. Έτσι μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες μελλοντικής εισόδου παρασίτων.
 • Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλα τα είδη των βλαβερών οργανισμών.
 • Παρέχεται 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις που εμφανίζονται έκτακτα προβλήματα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ipmentomecta

Toπρόγραμμα ipmentomecta ακολουθεί αυστηρά 4 πεδία ενεργειών προσαρμοσμένα πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.

 1. Αποκλεισμός των σημείων πρόσβασης των παρασίτων.
 2. Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη των πηγών τροφής και νερού για τα παράσιτα.
 3. Χρήση μη τοξικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων όπως είναι μηχανικές παγίδες σύλληψης ή συσκευών παρακολούθησης (monitoring).
 4. Χρήση χημικών σκευασμάτων σαν έσχατη λύση και με την απόλυτη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων και της μη μόλυνσης του περιβάλλοντος.

 

Τα παραπάνω πεδία ενεργειών εφαρμόζονται από τους τεχνικούς μας μέσα από τα 5 βήματα που αναλύονται παρακάτω.

 1. Επιθεώρηση και συλλογή στοιχείων: οι τεχνικοί μας θα κάνουν σχολαστική επιθεώρηση του χώρου και θα καταλήξουν στις καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης των παρασίτων.
 2. Ευρήματα : οι τεχνικοί μας θα τεκμηριώσουν εγγράφως τα πορίσματα και τις συστάσεις που προκύπτουν μετά την επιθεώρηση.
 3. Επικοινωνία με τον πελάτη: ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τις μεθόδους ελέγχου που θα ακολουθήσουν και προετοιμασία του χώρου και των εργαζομένων.
 4. Εφαρμογή: σε συνεννόηση πάντα με τον πελάτη, οι τεχνικοί θα εφαρμόσουν τα 4 πεδία ενεργειών που αναλύθηκαν παραπάνω.
 5. Καταγραφή: οι τεχνικοί μετά το τέλος των εφαρμογών θα καταρτίσουν αναλυτική έκθεση με αναλυτικές πληροφορίες για τα πεπραγμένα. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη και στον πελάτη ενώ μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία ηλεκτρονικά σε 24ωρη βάση.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι τεχνικοί μας θα επιθεωρήσουν σχολαστικά τους χώρους σας και θα καταγράψουν τους κινδύνους που διατρέχει η επιχείρηση σας σε ότι αφορά την παρουσία παρασίτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μετά την επιθεώρηση θα ακολουθήσουν προτάσεις που έχουν να κάνουν με προληπτικά μέτρα. Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με καλύτερη σφράγιση του χώρου, με αποκλεισμό κάποιων σημείων ή με εργασίες καθαριότητας σε συγκεκριμένα μηχανήματα και χώρους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

Οι τεχνικοί μας θα εγκαταστήσουν ηλεκτρικές εντομοπαγίδες ανάλογα με το εμβαδόν της εταιρείας. Όλες οι εντομοπαγίδες μας είναι κατασκευασμένες από πολύ ποιοτικά υλικά, είναι κατάλληλες για χώρους τροφίμωνκαι είναι συνδεδεμένες με σύστημα καταγραφής barcode.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Οι τεχνικοί μας θα εγκαταστήσουν δολωματικούς σταθμούς με τρωκτικοκτόνα εξωτερικά και μηχανικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών εσωτερικά της επιχείρησης.  Όλες οι παγίδες που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλείας και πολύ γερής κατασκευής και είναι συνδεδεμένες με σύστημα καταγραφής barcode.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ

Οι τεχνικοί μας θα κάνουν ψεκασμούς εξωτερικά και περιμετρικά της εταιρείας για την πρόληψη κατά των ερπόντων εντόμων. Επίσης θα ελέγχουν τις παγίδες ερπόντων εντόμων (διαθέτουν και αυτές barcode) που θα υπάρχουν εντός των χώρων παραγωγής, θα καταγράφουν τα ευρήματα και θα λαμβάνονται επιπλέον μέτρα εάν αυτό απαιτείται.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Οι τεχνικοί μας θα αλλάζουν τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς και θα καταγράφουν τις καταναλώσεις. Επιπλέον θα ελέγχουν τις μηχανικές παγίδες για τυχόν σύλληψη κάποιου τρωκτικού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EMITTER

Σε περιπτώσεις που απαιτείται άμεση λύση σε πρόβλημα παρουσίας τρωκτικού, γίνεται προσωρινή εγκατάσταση του συστήματος emitter μέχρι να συλληφθεί το τρωκτικό. Αμέσως μετά θα υπάρξει ασύρματη ειδοποίηση ώστε να γίνει άμεση απομάκρυνση του τρωκτικού από το χώρο. Σε χώρους που πρέπει να υπάρχει μία μόνιμη παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών, δίνεται η δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης κάποιων παγίδων του συστήματος emitter σε συνδυασμό με το υπάρχον σύστημα μυοκτονίας. pdfμε το φυλλάδιο του emitter

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Σε περιπτώσεις βαριάς προσβολής από έρποντα έντομα όπως κατσαρίδες και έντομα αποθηκευμένων προϊόντων, ακολουθείται η θερμική μέθοδος απεντόμωσης σε μηχανήματα ή στο χώρο. Με ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία μας θερμαίνεται ο προσβεβλημένος χώρος ή τα μηχανήματα στους 56οC, με ασφάλεια και διαρκή έλεγχο με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας. Σε αυτή τη θερμοκρασία όλες οι μορφές των εντόμων, ακόμη και τα αυγά τους,  εξοντώνονται και μάλιστα με ατοξικό τρόπο.

ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει θερμική κάμερα για τον γρηγορότερο εντοπισμό παρασίτων. Τα παράσιτα και ειδικότερα τα τρωκτικά έχουν θερμοκρασία σώματος συνήθως υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται και έτσι μπορεί ναεντοπιστούν λόγο αυτής της διαφοράς της θερμοκρασίας. Με αυτό τον τρόπο γίνονται αμεσότερα οι εργασίες μυοκτονίας και πολλές φορές προλαμβάνονται χειρότερες καταστάσεις.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Η σωστή σφράγιση ανοιγμάτων και ρωγμών στους χώρους της εταιρείας σας ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που σας παρέχουμε στη μάχη ενάντια στα παράσιτα. Αυτή η φαινομενικά εύκολη εργασία μπορεί να αποδειχτεί άδικος κόπος γιατί τα παράσιτα και ειδικά τα τρωκτικά μπορεί να βρουν τον τρόπο να τρυπήσουν ή να καταστρέψουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήδη για την σφράγιση. Η εταιρεία μας διαθέτει τα καταλληλότερα υλικά σφράγισης που έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για αυτή τη χρήση και σας εγγυάται για την χρόνια ανθεκτικότητά τους.

ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Για περιπτώσεις παρουσίας πτηνών εξωτερικά ή πολλές φορές εσωτερικά στους χώρους παραγωγής, η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων απώθησης πτηνών που μπορεί να περιλαμβάνει ακίδες, δίχτυα και τζελ εκφοβισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ON SITE

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα για pestcontrol. Με τη χρήση αυτού του προγράμματος οι τεχνικοί μας καταγράφουν άμεσα και ενώ βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους όλα τα ευρήματα. Έτσι δεν παραποιούνται στοιχεία και περιορίζονται τα ανθρώπινα λάθη κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Ταυτόχρονα υπάρχει σιγουριά στη μεταφορά των δεδομένων αφού ταυτόχρονα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε εσάς ενώ αποστέλλονται και στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζουμε, επικοινωνήστε μαζί μας